MALU

MALU
Malu (teef)
7 jaar oud
3 jaar in asiel bij Olinda
Eigenaar wilde haar niet meer (geen idee waarom)

MEDISCH
Gevaccineerd
Gesteriliseerd
Gechipt

KARAKTER /EIGENSCHAPPEN
Heel onafhankelijk
(Olinda heeft heel lang met haar moeten werken om haar vertrouwen in te winnen)
Is een beetje wantrouwig bij mensen in het begin (mogelijks door vorige eigenaar).
OPGELET :
Heeft een huidprobleem ten gevolge van een intolerantie van voeding.
Olinda heeft de financiële middelen niet om speciaal eten te kopen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.