Adoptieprocedure

Home / Adoptieprocedure

Onze Adoptieprocedure

Voordat een dier naar Nederland komt.

Dierenhulp Mirbessa en de aangesloten vrijwilligers van de asielen in Portugal proberen altijd zo veel mogelijk te vertellen over het karakter en de achtergrond van de honden. Op deze manier komen we niet snel voor verrassingen te staan en bent u zo volledig mogelijk geïnformeerd. Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren met mensen hebben gehad, blijken veel van deze dieren nog genoeg vertrouwen te bezitten en veel liefde te kunnen geven. Er wordt in het buitenland goed gekeken naar de honden of zij qua gedrag adopteerbaar zijn.

Alle honden die naar Nederland komen, gaan voordat zij reizen eerst naar een dierenarts. Ze krijgen een chip, de inenting inclusief de rabiës, ze worden ontvlooit en ontwormd. Ondanks het ontvlooien en ontwormen kan het voorkomen dat de honden bij aankomst in Nederland nog niet geheel vlo- teek- en wormvrij zijn. Volwassen honden worden getest op Leishmaniose, Ehrlichiose, Babesiose en Dirofilaria.

Hoe kunt u een adoptieprocedure beginnen van uw hond naar keuze.

Wanneer u bij ons op de website een hond ziet die u een nieuw huisje wilt geven, kunt u direct via de website reageren. Op het moment dat u een reactie heeft gegeven gaan wij navraag doen in Portugal of de hond nog beschikbaar is. Doordat er meerdere organisaties uit andere landen ook hulp bieden aan de asielen, gebeurt het wel eens dat een hond net door een andere organisatie is gereserveerd en bij ons nog de status ter adoptie heeft op de website. Zodra wij weten dat de hond nog beschikbaar is sturen wij u een vragenformulier toe. Zodra deze ingevuld is teruggestuurd, nemen wij telefonisch contact met u op. Er zal door de Stichting goed gelet worden op het karakter van het dier en de situatie van het potentieel nieuwe thuis. Op deze manier probeert Dierenhulp Mirbessa een zo goed mogelijke combinatie tussen mens en dier te realiseren.

Na het contact met de Stichting en bij positieve uitslag wordt er contact met u opgenomen voor een huisbezoek. Na het huisbezoek wordt definitief besloten of u de desbetreffende hond wel of niet kan adopteren. Wij zullen het adoptiecontract laten tekenen en zodra het adoptiebedrag is betaald, de hond op de eerst mogelijke beschikbare vlucht naar Nederland laten reizen. U wordt dan op de hoogte gesteld op welke vliegveld de hond door u kan worden afgehaald.

Nazorg.

Wanneer u uw nieuwe huisgenoot heeft opgehaald op de luchthaven of bij een gastgezin, zal de Stichting de eerste weken een aantal malen contact met u opnemen hoe het met de hond gaat.

Uiteraard mag u zelf ook contact met ons opnemen als u vragen heeft met betrekking tot de hond.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u een e-mail sturen aan info@dierenhulpmirbessa.nl